Asbest


Asbest is een gevaarlijke stof
Asbest is een gevaarlijke stof. Vooral het asbeststof kan tot longkanker leiden.

Tijdens de sloop van een School Sint Paul in Almelo is gebleken dat niet al het asbest
voorafgaand is geïnventariseerd. Het asbest-inventarisatie-onderzoek deugde niet, omdat geen destructief-asbest-inventarisatie onderzoek was uitgevoerd.

De gemeente Almelo was opdrachtgever voor de sloop, maar verleende aan zich zelf ook de sloopvergunning. En de gemeente moest ook de controle op aanwezigheid van asbest controleren tijdens de sloop. Daar kwam niets van terecht. De controle deugde niet. Door een omwonende
is asbest ontdekt op 3 maart 2008. De bouwtoezichtambtenaren klagen al jaren bij het gemeentebestuur van Almelo dat zij al jaren te weinig bouwcontroleurs in dienst hebben bij de gemeente Almelo.

Klik hier voor de foto’s die toen zijn gemaakt, door omwonenden, van het aangetroffen
asbestkoord.

Klik hier voor een filmpje waaruit blijkt dat asbest met een plamuurmes van het beston wordt gestoken en met borstel wordt weggeveegd, zonder gebruik te maken van de asbestzuiger.

HandHaving
Zie hier het artikel uit het vakblad HandHaving van 2008 'Het blijft tobben met asbest'.
Er is een Landelijk Meldpunt Asbest. Het is ook te bereiken via telefoonnummer 0800-6353272.

Asbest Sint Paul School Almelo
Een sloopvergunning is door de gemeente Almelo aan zichzelf verleend voor de sloop van de
school Sint Paul aan de Sluitersveldsingel 2 te Almelo. Zie ook het bijbehorende werkplan.
Het Tauwrapport is opgesteld na de klachtmelding door omwonende op 3 maart 2008.


Top 5 van meest geconstateerde overtredingen